UCIR
UCIR ANASAYFA
UCIR HAKKINDA
KONGRE TEMALARI
KONGRE ÇAĞRISI
BAŞVURU VE ÖZET
KONGRE PROGRAMI
KONGRE YERİ
KAYIT
ÖNEMLİ TARİHLER
KONAKLAMA VE ULAŞIM
DESTEK VEREN KURULUŞLAR
ÖNCEKİ UCIR ETKİNLİKLERİ
BÖLÜM ANASAYFASI
İLETİŞİM

 

VIII. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ

"KÜRESEL VE BÖLGESEL SİSTEMDE DEVLET VE DEVLET-DIŞI AKTÖRLER"

 

KONGRENİN TEMEL KONULARI

Bildiri Başlıkları

  • Bölge Çalışmaları (Ortadoğu / Kuzey Afrika / Avrupa, Balkanlar / Doğu Avrupa / Orta Asya / Kafkasya / Balkanlar / Asya Pasifik / Amerika)
  • Asimetrik tehditler ve Devlet Güvenliği
  • Devlet Dışı Aktörlerin Bölgesel ve Uluslararası Sisteme Etkileri
  • Koruma Sorumluluğu, İnsani Müdahale ve Egemenlik
  • Uluslararası Göç Çalışmaları, Düzensiz Göç ve Mülteci Sorunu
  • Devlet ve Devlet Dışı Aktörlerin Sosyal Medya Kullanımı
  • Küresel/Bölgesel Sorunlar Karşısında Uluslararası Örgütler
  • Küresel Silahlanma / Silahsızlanma ve Uluslararası Sistemin İstikrarı
  • Ortadoğu’da İslami Düşünce ve İslami Hareketler
  • Radikalizm ve Aşırıcılık
  • Sosyal Hareketler ve Uluslararası Sistem
  • Uluslararası Güvenlik Çalışmalarında Güncel Tartışmalar
  • Uluslararası Sistemde Stratejik Denge Arayışları
  • Bölgesel Çatışmalar ve Kriz Yönetimi
  • Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği
  • Etnik ve Mezhepsel Temelli Çatışmalar
  • Uluslararası Sistemde Ekonomik- Politik Rekabet
  • Uluslararası Sistemde Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri
  • Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Güncel Tartışmalar ve Değişen Jeopolitik Koşullar


   

 
     

 


   

©2010 DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS All rights reserved.