UCIR
UCIR ANASAYFA
UCIR HAKKINDA
KONGRE TEMALARI
KONGRE ÇAĞRISI
BAŞVURU VE ÖZET
KONGRE PROGRAMI
KONGRE YERİ
KAYIT
ÖNEMLİ TARİHLER
KONAKLAMA VE ULAŞIM
KONAKLAMA
DESTEK VEREN KURULUŞLAR
ÖNCEKİ UCIR ETKİNLİKLERİ
BÖLÜM ANASAYFASI
İLETİŞİM

 

ULUSLARARASI X. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ

"DİPLOMASİ VE SAVAŞIN DEĞİŞEN ROLÜ "

 

     

Her bir başvuruda bulunması  gereken  bilgiler:

a. Tebliğ başlığı

b.  250-400  kelimelik  temel  varsayımları,  yöntemi  ve  ulaşılan  sonuçları  içer en
Türkçe ve İngilizce özet

c.   Tebliği   sunacak   olan  kişinin  (veya  kişilerin)  ad-soyad,  unvan  ve  kurumsal bilgileri

dTebliği  sunacak  olan kişinin  (veya  kişilerin)  bir  paragraflık  özgeçmişi  (detaylı
bir CV istenmemektedir)

e. İletişim bilgisi (telefon ve e-posta)

 

 

 


   

©2010 DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS All rights reserved.